The Gates of Slumber

Studio Albums

The Gates of Slumber, The Wretch mp3The Wretch
2011
  • Traditional Doom Metal
The Gates of Slumber, Hymns of Blood and Thunder mp3Hymns of Blood and Thunder
2009
  • Traditional Doom Metal
The Gates of Slumber, Suffer No Guilt mp3Suffer No Guilt
2006
  • Traditional Doom Metal
The Gates of Slumber, The Awakening mp3The Awakening
2004
  • Traditional Doom Metal