Koan

Studio Album by released in 1981
Koan's tracklist:
Part I (Shakuhachi Solo)
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Part II (Zither, Gender, Shakuhachi)
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Part IIIa (Sarangi, Shakuhachi, Rabab)
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Part IIIb (Rabab, Sarangi, Bodhran, Angklung)
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Part IV (Kyeezee, Burmese Bells, 2 vocal)
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Part V (Zither, Guitar, Shakuhachi)
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb