Studio Albums

Sodom, Genesis XIX mp3Genesis XIX
2020
 • Thrash Metal
Sodom, Decision Day mp3Decision Day
2016
 • Thrash Metal
Sodom, Epitome Of Torture mp3Epitome Of Torture
2013
 • Thrash Metal
Sodom, In War And Pieces mp3In War And Pieces
2010
 • Thrash Metal
Sodom, Sodom mp3Sodom
2006
 • Thrash Metal
Sodom, M-16 mp3M-16
2001
 • Thrash Metal
Sodom, Code Red mp3Code Red
1999
 • Thrash Metal
Sodom, 'til Death Do Us Unite mp3'til Death Do Us Unite
1997
 • Thrash Metal
Sodom, Masquerade in Blood mp3Masquerade in Blood
1995
 • Crossover Thrash
 • Thrash Metal
Sodom, Tapping the Vein mp3Tapping the Vein
1992
 • Death Metal
 • Thrash Metal
Sodom, Better Off Dead mp3Better Off Dead
1990
 • Thrash Metal
Sodom, Agent Orange mp3Agent Orange
1989
 • Thrash Metal
Sodom, Persecution Mania mp3Persecution Mania
1987
 • Speed Metal
 • Thrash Metal

EP

Sodom, 1982 mp31982
2023
 • Speed Metal
 • Thrash Metal
Sodom, Bombenhagel mp3Bombenhagel
2021
 • Thrash Metal
Sodom, Partisan mp3Partisan
2018
 • Thrash Metal

Lives