Studio Albums

Freeez, Idle Vice mp3Idle Vice
1985
  • Jazz-Funk
  • Electro-Disco
Freeez, Anti-Freeez mp3Anti-Freeez
1984
  • Jazz-Funk
  • Electro-Disco
Freeez, Gonna Get You mp3Gonna Get You
1983
  • Jazz-Funk
  • Electro-Disco
Freeez, Southern Freeez mp3Southern Freeez
1980
  • Jazz-Funk
  • Electro-Disco