Studio Albums

DJ Krush, Saisei mp3Saisei
2024
 • Instrumental Hip Hop
DJ Krush, Jaku mp3Jaku
2004
  DJ Krush, Zen mp3Zen
  2001
  • Instrumental Hip Hop
  • Trip Hop
  • Drum and Bass
  DJ Krush, Kakusei mp3Kakusei
  1999
  • Instrumental Hip Hop
  • Trip Hop
  DJ Krush, MiLiGHT mp3MiLiGHT
  1997
  • Instrumental Hip Hop
  • Trip Hop
  DJ Krush, Meiso mp3Meiso
  1996
  • Instrumental Hip Hop
  • Downtempo
  • Trip Hop
  DJ Krush, Krush mp3Krush
  1995
  • Instrumental Hip Hop
  • Trip Hop
  DJ Krush, Strictly Turntablized mp3Strictly Turntablized
  1994
  • Instrumental Hip Hop
  • Downtempo

  Compilation albums

  DJ Krush, Code4109 mp3Code4109
  2000
  • Hip Hop
  • Instrumental Hip Hop
  • Trip Hop