Studio Albums

Beyond Creation, Earthborn Evolution mp3Earthborn Evolution
2014
  • Technical Death Metal
  • Progressive Metal
Beyond Creation, Algorythm mp3Algorythm
2012
  • Technical Death Metal
  • Progressive Metal
Beyond Creation, The Aura mp3The Aura
2011
  • Progressive Death Metal
  • Technical Death Metal