Timo Tolkki's Avalon

Studio Albums

Timo Tolkki's Avalon, Return To Eden mp3Return To Eden
2019
  • Power Metal
  • Symphonic Metal
Timo Tolkki's Avalon, Angels Of The Apocalypse mp3Angels Of The Apocalypse
2014
  • Heavy Metal
  • Power Metal
  • Symphonic Metal
  • Rock Opera
Timo Tolkki's Avalon, The Land of New Hope mp3The Land of New Hope
2013
  • Power Metal
  • Symphonic Metal
  • Rock Opera