Studio Albums

Tiara Thomas, FWMM mp3FWMM
2018
  • Contemporary R&B

EP

Tiara Thomas, Don't Mention My Name mp3Don't Mention My Name
2017
  • Folk Rock
  • Pop Soul
Tiara Thomas, Up in Smoke mp3Up in Smoke
2015
  • Folk Rock
  • Pop Soul
Tiara Thomas, Dear Sallie Mae mp3Dear Sallie Mae
2013
  • Folk Rock
  • Pop Soul