Studio Albums

Seiko, Seiko mp3Seiko
1990
  • Pop
  • Euro Pop
  • Synth Pop
  • Electronic