Studio Albums

Reflexion, Edge mp3Edge
2010
  • Gothic Rock
Reflexion, Out of the Dark mp3Out of the Dark
2006
  • Gothic Metal