Studio Albums

Otis Spann, The Bottom of the Blues mp3The Bottom of the Blues
2002
 • Chicago Blues
 • Piano Blues
Otis Spann, The Blues Is Where It's At mp3The Blues Is Where It's At
1994
 • Blues
 • Chicago Blues
 • Piano Blues
Otis Spann, Cryin' Time mp3Cryin' Time
1989
 • Chicago Blues
 • Piano Blues
Otis Spann, Walking The Blues mp3Walking The Blues
1989
 • Chicago Blues
 • Piano Blues
Otis Spann, The Biggest Thing Since Colossus (with Fleetwood Mac) mp3The Biggest Thing Since Colossus (with Fleetwood Mac)
1969
 • Chicago Blues
 • Piano Blues
 • Blues Rock
Otis Spann, The Blues Never Die! mp3The Blues Never Die!
1964
 • Chicago Blues
 • Piano Blues
Otis Spann, Good Morning Mr. Blues mp3Good Morning Mr. Blues
1963
 • Chicago Blues
 • Piano Blues
Otis Spann, Otis Spann Is The Blues mp3Otis Spann Is The Blues
1960
 • Chicago Blues
 • Piano Blues