Studio Albums

Otargos, Xeno Kaos mp3Xeno Kaos
2015
  • Black Metal
  • Death Metal
Otargos, Apex Terror mp3Apex Terror
2013
  • Black Metal
  • Death Metal