Studio Albums

Oregon, Lantern mp3Lantern
2017
 • Jazz Fusion
 • Jazz-Rock
Oregon, Family Tree mp3Family Tree
2012
 • Jazz Fusion
Oregon, 1000 Kilometers mp31000 Kilometers
2007
 • Jazz
 • Jazz Fusion
Oregon, Prime mp3Prime
2005
 • Jazz
 • Jazz Fusion
Oregon, Crossing mp3Crossing
1995
 • Jazz
 • Jazz Fusion
Oregon, Roots in the Sky mp3Roots in the Sky
1992
 • Jazz Fusion
Oregon, Ecotopia mp3Ecotopia
1987
 • Jazz Fusion
Oregon, Our First Record mp3Our First Record
1980
 • Jazz Fusion
Oregon, Out of the Woods mp3Out of the Woods
1978
 • Jazz Fusion

Lives

Oregon, 1974 mp31974
2021
 • Jazz Fusion
Oregon, In Performance mp3In Performance
2003
 • Jazz
 • Jazz Fusion