Donde jugaran las ninas?

Studio Album by released in 1997
Donde jugaran las ninas?'s tracklist:
Que no te haga bobo Jacobo
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Molotov Coktail Party
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Voto latino
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Chinga tu madre
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Gimme tha Power
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Matate Tete
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Mas vale Cholo
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Use it or lose it
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Puto
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Porque no te haces para alla?... al mas alla
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Cerdo
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Quitate que ma'sturbas (perra arrabalera)
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb