Studio Albums

Marc Benno, Take It Back To Texas mp3Take It Back To Texas
1990
  • Folk Rock
  • Blues Rock
Marc Benno, Lost In Austin mp3Lost In Austin
1979
  • Folk Rock
  • Blues Rock
Marc Benno, Ambush mp3Ambush
1972
  • Folk Rock
  • Blues Rock
Marc Benno, Minnows mp3Minnows
1971
  • Folk Rock
  • Blues Rock
Marc Benno, Marc Benno mp3Marc Benno
1970
  • Folk Rock
  • Blues Rock