Kissin' Dynamite

Studio Albums

Kissin' Dynamite, Ecstasy mp3Ecstasy
2018
  • Hard Rock
Kissin' Dynamite, Generation Goodbye mp3Generation Goodbye
2016
  • Heavy Metal
  • Glam Metal
Kissin' Dynamite, Megalomania mp3Megalomania
2014
  • Heavy Metal
  • Hard Rock
Kissin' Dynamite, Money, Sex & Power mp3Money, Sex & Power
2012
  • Heavy Metal
Kissin' Dynamite, Addicted to Metal mp3Addicted to Metal
2010
  • Heavy Metal
Kissin' Dynamite, Steel Of Swabia mp3Steel Of Swabia
2008
  • Heavy Metal
  • Glam Metal