Studio Albums

Kai Hansen, XXX-Three Decades in Metal mp3XXX-Three Decades in Metal
2016
  • Heavy Metal
  • Power Metal