Studio Albums

Fujiya & Miyagi, Flashback mp3Flashback
2019
  • Krautrock
  • Indie Electronic
Fujiya & Miyagi, Ventriloquizzing mp3Ventriloquizzing
2011
  • Krautrock
  • Indie Electronic
Fujiya & Miyagi, Lightbulbs mp3Lightbulbs
2008
  • Krautrock
  • Funk
  • Indie Electronic
Fujiya & Miyagi, Transparent Things mp3Transparent Things
2006
  • Krautrock
  • Electronic
  • Indie Electronic

Remixes