Eyes Set to Kill

Studio Albums

Eyes Set to Kill, Eyes Set to Kill mp3Eyes Set to Kill
2018
 • Metalcore
 • Post-Hardcore
Eyes Set to Kill, White Lotus mp3White Lotus
2011
 • Post-Hardcore
 • Rock
Eyes Set to Kill, Broken Frames mp3Broken Frames
2010
 • Alternative Metal
 • Post-Hardcore
Eyes Set to Kill, The World Outside mp3The World Outside
2009
 • Metalcore
 • Post-Hardcore
Eyes Set to Kill, Reach mp3Reach
2008
 • Metalcore
 • Post-Hardcore
Eyes Set to Kill, When Silence Is Broken the Night Is Torn mp3When Silence Is Broken the Night Is Torn
2006
 • Melodic Metalcore
 • Post-Hardcore