Studio Albums

E-Type, Eurotopia mp3Eurotopia
2007
  • Eurodance
E-Type, Angels Crying mp3Angels Crying
1998
  • Eurodance
E-Type, Last Man Standing mp3Last Man Standing
1998
  • Eurodance
E-Type, The Explorer mp3The Explorer
1996
  • Rock
  • Pop
  • Euro Pop