Everybody Loves Somebody

Studio Album by released in 1964
Everybody Loves Somebody's tracklist:
Everybody Loves Somebody
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Your Other Love
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Shutters and Boards
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Baby-O
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
A Little Voice
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Things
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
My Heart Cries For You
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Siesta Fiesta
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
From Lover To Loser
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Just Close Your Eyes
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Corrine, Corrina
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Face In A Crowd
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb