Studio Albums

Bhundu Boys, Muchiyedza (Out of the Dark) mp3Muchiyedza (Out of the Dark)
1997
  • African
  • Chimurenga
Bhundu Boys, True Jit mp3True Jit
1987
  • African
  • Chimurenga
Bhundu Boys, Shabini mp3Shabini
1986
  • Chimurenga