Studio Albums

Airto Moreira, Identity mp3Identity
1975
  • Latin Jazz
Airto Moreira, Free mp3Free
1972
  • Latin Jazz
  • Jazz Fusion
Airto Moreira, Seeds on the Ground mp3Seeds on the Ground
1971
  • Jazz Fusion